განსაკუთრებული სიმბოლოების ჩასმა საიტზე » ახალი საინფორმაციო პორტალი

მთავარი |  სიახლის დამატება |  საინტერესო რჩევები |  თხოვნები |  დავამატოთ რჩეულში |  გავხადოთ მთავარი | სტუდენტებს |  HTML | Arduino

გირჩევთ

შესვლა

ლოგინი
პაროლი
 

საიტზე ძებნა

 

მთვლელი

 

პოპულარული


განსაკუთრებული სიმბოლოების ჩასმა საიტზე
განსაკუთრებული სიმბოლოების ჩასმა საიტზე

თუ გსურთ განსაკუთრებული სიმბოლოები გამოიყენოთ თქვენს საიტზე და არ იცით შესაბამისი კოდირება, შეგიძლიათ ამ სტატიაში მოინახულოთ ნებისმიერი სიმბოლოს შესაბამისი კოდი თავისი აღწერით. საშუალება გეძლევათ გამოიყენოთ არითმეტიკული და მათემატიკური სიმბოლოები, ფულადი ერთეულების აღმნიშვნელი სიმბოლოები, სხვადასხვა მარკერები, ბრჭყალები, ისრები, ფიფქები და ვარსკვლავები.

 

ИзображениеСимволКодОписание

Специальные символы

      неразрывный пробел
      узкий пробел (еn-шириной в букву n)
      широкий пробел (em-шириной в букву m)
– – узкое тире (en-тире)
— — широкое тире (em -тире)
  ­ ­ мягкий перенос
 
© © © копирайт
® ® ® знак зарегистрированной торговой марки
™ ™ знак торговой марки
º º º копье Марса
ª ª ª зеркало Венеры
‰ ‰ промилле
π π π пи (используйте Times New Roman)
¦ ¦ ¦ вертикальный пунктир
§ § § параграф
° ° ° градус
µ µ µ знак «микро»
¶ ¶ знак абзаца
… … многоточие
‾ ‾ надчеркивание
´ ´ ´ знак ударения
  № знак номера

Знаки арифметических и математических операций

× × × გამრავლება
÷ ÷ ÷ გაყოფა
< &lt; &#60; ნაკლებია
> &gt; &#62; მეტია
± &plusmn; &#177; პლიუს/მინუს
¹ &sup1; &#185; ხარისხია 1
² &sup2; &#178; ხარისხია2
³ &sup3; &#179; ხარისხია3
¬ &not; &#172; отрицание
¼ &frac14; &#188; მეოთხედი
½ &frac12; &#189; მეორედი
¾ &frac34; &#190; სამი მეოთხედი
frasl; &#8260; გაყოფის ხაზი
minus; &#8722; მინუსი
&le; &#8804; ნაკლებია ან ტოლია
&ge; &#8805; მეტია ან ტოლია
&asymp; &#8776; მიახლოებით
&ne; &#8800; არ უდრის
&equiv; &#8801; тождественно
&radic; &#8730; კვადრატული ფესვი
&infin; &#8734; უსასრულობა
&sum; &#8721; ჯამის სიმბოლო
&prod; &#8719; знак произведения
&part; &#8706; частичный дифференциал
&int; &#8747; ინტეგრალი
&forall; &#8704; для всех (видно только если жирным шрифтом)
&exist; &#8707; არსებობს
&empty; &#8709; пустое множество
Ø &Oslash; &#216; დიამეტრი
&isin; &#8712; ეკუთვნის
&notin; &#8713; არ ეკუთვნის
&ni; &#8727; შეიცავს
&sub; &#8834; является подмножеством
&sup; &#8835; является надмножеством
&nsub; &#8836; не является подмножеством
&sube; &#8838; является подмножеством либо равно
&supe; &#8839; является надмножеством либо равно
&oplus; &#8853; პლიუსი წრეში
&otimes; &#8855; გამრავლების სიმბოლო წრეში
&perp; &#8869; პერპენდიკულარულია
&ang; &#8736; კუთხე
&and; &#8743; ლოგიკური "და"
&or; &#8744; ლოგიკური "ან"
&cap; &#8745; გადაკვეთა
&cup; &#8746; გაერთიანება

Знаки валют

&euro; &#8364; ევრო
¢ &cent; &#162; ცენტი
£ &pound; &#163; ფუნტი
¤ &current; &#164; ვალურის სიმბოლო
¥ &yen; &#165; Знак йены и юаня
ƒ &fnof; &#402; Знак флорина

Маркеры

&bull; &#8226; простой маркер
  &#9675; круг
· &middot; &#183; средняя точка
  &#8224; крестик
  &#8225; двойной крестик
&spades; &#9824; пики
&clubs; &#9827; трефы
&hearts; &#9829; червы
&diams; &#9830; бубны
&loz; &#9674; ромб

Кавычки

« &quot; &#34; двойная кавычка
& &amp; &#38; амперсанд
« &laquo; &#171; левая типографская кавычка (кавычка-елочка)
» &raquo; &#187; правая типографская кавычка (кавычка-елочка)
&prime; &#8242; штрих (минуты, футы)
&Prime; &#8243; двойной штрих (секунды, дюймы)
&lsquo; &#8216; левая верхняя одинарная кавычка
&rsquo; &#8217; правая верхняя одинарная кавычка
&sbquo; &#8218; правая нижняя одинарная кавычка
&ldquo; &#8220; кавычка-лапка левая
&rdquo; &#8221; кавычка-лапка правая верхняя
&bdquo; &#8222; кавычка-лапка правая нижняя
  &#8249; одинарная угловая кавычка открывающая
  &#8250; одинарная угловая кавычка закрывающая
стрелки
&larr; &#8592; стрелка влево
&uarr; &#8593; стрелка вверх
&rarr; &#8594; стрелка вправо
&darr; &#8595; стрелка вниз
&harr; &#8596; стрелка влево и вправо
  &#8597; стрелка вверх и вниз
&lArr; &#8656; двойная стрелка влево
&uArr; &#8657; двойная стрелка вверх
&rArr; &#8658; двойная стрелка вправо
&dArr; &#8659; двойная стрелка вниз
&hArr; &#8660; двойная стрелка влево и вправо
  &#8661; двойная стрелка вверх и вниз

Звездочки, снежинки

  &#9731; Снеговик
  &#10052; Снежинка
  &#10053; Зажатая трилистниками снежинка
  &#10054; Жирная остроугольная снежинка
  &#9733; Закрашенная звезда
  &#9734; Незакрашенная звезда
  &#10026; Незакрашенная звезда в закрашенном круге
  &#10027; Закрашенная звезда с незакрашенным кругом внутри
  &#10031; Вращающаяся звезда
  &#9885; Начерченная белая звезда
  &#9898; Средний незакрашенный круг
  &#9899; Средний закрашенный круг
  &#9913; Секстиле (типа снежинка)
  &#10037; Восьмиконечная вращающаяся звезда
  &#10057; Звёздочка с шарообразными окончаниями
  &#10059; Жирная воьмиконечная каплеобразная звёздочка-пропеллер
  &#10042; Шестнадцатиконечная звёздочка
  &#10041; Двенадцатиконечная закрашенная звезда
  &#10040; Жирная восьмиконечная прямолинейная закрашенная звезда
  &#10038; Шестиконечная закрашенная звезда
  &#10039; Восьмиконечная прямолинейная закрашенная звезда
  &#10036; Восьмиконечная зкарашенная звезда
  &#10035; Восьмиконечная звёздочка
  &#10034; Звёздочка с незакрашенным центром
  &#10033; Жирная звёздочка
  &#10023; Заострённая четырёхконечная незакрашенная звезда
  &#10022; Заострённая четырёхконечная закрашенная звезда
  &#9055; Звезда в круге
  &#8859; Снежинка в круге

გადმოწერა

პაროლი არქივზე: www.gam.ge

 
| | | დათვალიერება: 1403 | ავტორი: giorgi 20 თებერვალი 2016 | კატეგორია: » HTML

თქვენ შემოსული ხართ როგორც არარეგისრტირებული მომხმარაბალი.
გირჩევთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან შემოხვიდეთ თქვენი სახელით.


პროგრამები |  შაბლონები |  სკრიპტები |  ფილმები |  მუსიკა |  შპალერი |  იუმორი |  წიგნები |  თამაშები |  სხვა |